Page 39

Snefrids Design - Bryllupsmagasin

Ja Det tror jeg er en god bønn, livsmotto og Å vedlikeholde et I en av de mest brukte bryllupssalmene for tiden, heter det: «Gud, hold vårt ja ved like som livets hjerteslag» (Salmeboken nr. 655; Øystein Thelle) overskrift over samlivet. Et samliv baserer seg på et Ja til hverandre, ja til troskap og vilje til å dele godt og vondt, et ja som fører til at nye liv blir til. Knapt noen gang i livet har et ord på to bokstaver så voldsomme konsekvenser. Derfor er ordet verdt en fest. Og verdig godt vedlikehold. Vi lever i en tid, kultur og del av verden som forvalter større verdier enn noen annen generasjon og noe annet sted på kloden. Vi står i spennet mellom å forbruke til egen nytelse og forvalte til andres nytte. Det lille ordet Ja kan gi et nyttig perspektiv. • Et Ja til hverandre er mer enn et ja til seg selv. Så viktig som det er å beholde personlige særpreg og leve samliv ut fra eget liv, er ekteskapets ja å vite og være to om saken. Et ja til hverandre er å balansere selvrealisering med samlivsrealisering. «Vi gjør hverandre rike på glede dag for dag.» • Et Ja til livets gave. Alle grundige forberedelser og forsikringer til tross: livet er skjørt. Da kan det være nyttig å vite at livet er en gave. Noe vi får låne og skal forvalte. Og gi tilbake. Ingen eier hverandre. Og kjærlighet er ingen selvfølge. Den trenger næring, fornyelse og vedlikehold. • Våre Ja i lys og ly av det store Ja. Det er en ressurs å vite at Vår Herre er livets store Ja. Midt i tilværelsens strie strøm ligger det brohoder av bærende og byggende ord : ordet om Vår Herres ja til oss. Ordet om Den Nye Begynnelsen: den nødvendige nåde midt i vår nød. Foto: Moods Foto | Location: Reddal | Tekst: Prest Tom Martin Berntsen | Snefrids Design | 39


Snefrids Design - Bryllupsmagasin
To see the actual publication please follow the link above