Page 73

Snefrids Design - Bryllupsmagasin

“ NYHET I NORGE Gynekologisk laserbehandling Gy neko logisk laser behandling Få tilbake underlivets feminitet på 10 minutter Tørre vaginale slimhinner Urininkontinens Vaginal tightening NYHET I NORGE Gy neko logisk laser behandling Få tilbake underlivets feminitet på 10 minutter • Tørre vaginale slimhinner • Urininkontinens • Vaginal tightening • • • revolusjonerendelaser duplager forbindelsemedovergangsalder, keønsker MonaLisa laserbehandlinghjelper kvinnermedplager inlekkasjer, sviendeeller tørrhetogslapphet derlivet utenkirurgi oghormoner. behandlingpå5min. enbivirkninger. 100%føres avgynekolog. NY, revolusjonerendelaser behandling! Har duplager i forbindelsemedovergangsalder, etter fødsel, eller ikkeønsker å bruke hormonelle preparater? MonaLisa Touch laserbehandlinghjelper kvinnermedplager som urinlekkasjer, sviendeeller smertefulle samleier, tørrhetogslapphet i underlivet utenkirurgi oghormoner. Smertefri behandlingpå5min. utenbivirkninger. 1-3 behandlinger. 100%diskresjon. Utføres avgynekolog. Ma xi s sen ter • www.k linikk ar enda l.no • Tl f. 370 200 60 Maxis senter • www.klinikkarendal.no • Tlf. 370 200 60 xi s sen ter • www.k linikk ar enda l.no • Tl f. 370 200 • • • NY, revolusjonerende laser behandling! Har du plager i forbindelse med overgangsalder, etter fødsel, eller ikke ønsker å bruke hormonelle preparater? MonaLisa Touch laserbehandling hjelper kvinner med plager som urinlekkasjer, sviende eller smertefulle samleier, tørrhet og slapphet i underlivet uten kirurgi og hormoner. Smertefri behandling på 5 min. uten bivirkninger. 1-3 behandlinger. 100 % diskresjon. Utføres av gynekolog.


Snefrids Design - Bryllupsmagasin
To see the actual publication please follow the link above